vogelgriep vogelpest tamiflu pandemie kippenpest vogelziekte pest griepvirus aviaire influenza ademhalingsproblemen koorts keelpijn hoest spierpijn ooginfecties griep pest griepvirus virus
vogelgriep

Vogelpest, kippenpest, vogelziekte
en vogelgriep


Vanaf 1 maart Ophokplicht voor gevoelige natuurgebieden:
Klik hier voor een plan van de gevoelige natuurgebieden in BelgiŽ.

 

Actueel: Risico voor de mens

Aviaire influenza en griep bij de mens worden allebei veroorzaakt door virussen van dezelfde familie. Van sommige aviaire influenza virusstammen is bekend dat ze kunnen overslaan op de mens waar ze een griep (soms dodelijk) of oogontsteking kunnen veroorzaken. De besmetting gaat via de ademhalingswegen, na intensief contact met besmette dieren. Langs orale weg (eten van besmet vlees of besmette eieren) is er, voor zover bekend, geen gevaar voor besmetting omdat het virus niet opgewassen is tegen de neutraliserende werking van het menselijke maagdarmkanaal. Het is evenwel aangeraden om enkel pluimveevlees en -producten te consumeren die voldoende werden verhit (>70įC).

Er bestaat grote ongerustheid over de mogelijkheid van combinatie van het aviaire influenza virus met het menselijke influenza virus. Het nieuwe virus dat zo zou kunnen ontstaan, kan overgedragen worden van mens op mens waardoor het zich zeer snel kan verspreiden. Bovendien kan een dergelijk virus vele slachtoffers maken omdat de mens nog geen immuniteit heeft opgebouwd. Zo bestaat het gevaar van een pandemie (wereldwijde epidemie).

De symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het aviaire influenza virus zijn deze van een zeer ernstige griepinfectie:
- ademhalingsproblemen, longontsteking
- koorts
- keelpijn en hoest
- spierpijn
- ooginfecties
(WHO)

Personen kunnen zich tegen besmetting beschermen door contact met (ziek) pluimvee te vermijden. Mensen die door hun werk toch in contact komen met (potentieel) besmet pluimvee wordt aangeraden om beschermende kledij te dragen, zich te vaccineren met het gangbare griepvaccin en antivirale middelen in te nemen. Het gangbare griepvaccin beschermt tegen de menselijke griep en voorkomt dat het virus van de menselijke griep combineert met het virus dat aviaire influenza veroorzaakt.

Meer informatie over de risico's van aviaire influenza voor de mens kunt u vinden in onderstaande documenten:

Klik hier voor een pdf met officiŽle richtlijnen vanuit de Belgische overheid

Aanbevelingen van de WHO (Engels)

vogelpest vogelgriep tamiflu pandemie kippenpest vogelziekte pest griepvirus aviaire influenza ademhalingsproblemen koorts keelpijn hoest spierpijn ooginfecties griep pest griepvirus virus FAVV voedselagentschap
Verdere versoepelingen in de provincies Antwerpen en Limburg
vanaf 11-06-2003


Vanaf donderdag 12 juni om 00u00 worden de beperkende maatregelen in de provincies Antwerpen en Limburg versoepeld. Dit maakt dat beide provincies (met uitzondering van het nog bestaande toezichtgebied midden-Antwerpen inclusief herbevolkingsgebied en het Limburgs herbevolkingsgebied) onder de nog steeds geldende maar minder strenge nationale maatregelen komen te staan.

De maatregelen die in het toezichtgebied midden-Antwerpen en de herbevolkingsgebieden van Limburg en Antwerpen nog gelden zijn onder andere :

1. Het verzenden van levend pluimvee en broedeieren naar andere lidstaten van de Europese Unie of naar derde landen is verboden.
2. Het vervoer van pluimvee en broedeieren is verboden, behalve volgens de voorschriften van het FAVV.
3. De afvoer van consumptie-eieren vanaf pluimveebedrijven en vanaf pakstations waar pluimvee aanwezig is, is verboden, behalve volgens de voorschriften van het FAVV.
4. Het vervoer van pluimveemest en gebruikt strooisel is verboden, behalve volgens de voorschriften van het FAVV.
5. Alle pluimvee moet worden binnengehouden in de bedrijfsgebouwen.
6. Van elk vervoermiddel dat een bedrijf verlaat waar pluimvee wordt gehouden, moeten de wielen en de banden worden ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.
7. De bedrijfsdierenarts moet ťťnmaal per week, met een interval van tenminste vier dagen, een periodieke bedrijfscontrole uitvoeren op alle pluimveebedrijven.

Het vervoerverbod geldt in het toezichtgebied en de herbevolkingsgebieden eveneens voor particulieren, zij kunnen zich des te gevolg ook geen nieuw pluimvee aanschaffen. Enkel voor professionele pluimveebedrijven in het Antwerps toezichtgebied worden procedures voorzien om aanvoer van levend pluimvee mogelijk te maken.

Eťn uitzondering : de beperkingen die golden voor de reisduiven worden overal teruggebracht tot het niveau van de voorwaarden tot het uitlaten, vervoeren en verzamelen die gelden in gans BelgiŽ. Vanaf heden kunnen alle Belgische duivenliefhebbers onder dezelfde voorwaarden aan wedstrijden deelnemen.

Vandaag is begonnen met het uitzetten van de eerste verklikkerkippen in de vroegere Limburgse haarden. Pas na het met gunstig gevolg afwerken van deze procedure alsook van het bloedonderzoek bij hobbypluimvee in de 3-km-zones zal kunnen overgegaan worden tot de herbevolking van de commerciŽle pluimveehouderij in deze regio's.
 
Bloedonderzoek op pluimvee bij particulieren vanaf 04-06-2003

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zal binnenkort, zowel in de provincie Limburg als in de provincie Antwerpen bloedonderzoek uitvoeren op pluimvee aanwezig bij een aantal particulieren die zich bevinden in de vroegere beschermingsgebieden.

Ter herinnering: de beschermingsgebieden zijn de gebieden met een straal van ongeveer 3 km rond een (vroegere) vogelpesthaard. Binnen deze straal werden alle pluimveebedrijven geruimd. Bij de particulieren werd binnen een straal van 1 km eveneens het pluimvee geruimd. Dit heeft tot gevolg dat er zich in de zones tussen de 1 km en de 3km rond de haarden enkel nog pluimvee bevindt bij particulieren.

Door het organiseren van een steekproefsgewijze screening bij particulier gehouden pluimvee,wil men waarschijnlijkheid van viruscirculatie uitsluiten vooraleer begonnen wordt aan de herbevolking van professionele bedrijven.

Van de in het totaal 2.063 geregistreerde particulieren (Limburg : 1.538 pluimveehouders, Antwerpen : 525 pluimveehouders) werd een statistisch verantwoorde selectie gemaakt, dit resulteerde in een 300-tal
hobbypluimveehouders. Deze personen zullen een brief krijgen met een uitvoerige uitleg van het hoe en waarom van deze actie. Er worden bij maximaal 5 dieren per eigenaar bloedstalen genomen. Het nemen van een bloedstaal bij pluimvee is een heel lichte ingreep, waarvan de dieren slechts zeer kortstondig hinder ondervinden. Deze ganse operatie is vanzelfsprekend gratis voor de particuliere pluimveehouder.

Het Voedselagentschap verzoekt iedereen om mee te werken aan dit onderzoek, zodat binnen afzienbare termijn een definitief punt kan gezet worden achter de vogelpestcrisis.

 
Duivenwedstrijden weer toegelaten in gans BelgiŽ vanaf 28-05-2003

Het Voedselagentschap meldt dat de beperkingen die nog van toepassing zijn op de duiven in de vroegere bufferzone Antwerpen-West vanaf morgen donderdag 29 mei vervallen. Dit houdt in dat vanaf dan in gans BelgiŽ, individuele leervluchten zijn toegelaten alsook de deelname aan oefenvluchten en wedstrijdvluchten door de Koninklijke Belgische Duivenliefhebberbond. Duivenliefhebbers uit de provincie Antwerpen en Limburg mogen enkel deelnemen aan vluchten binnen BelgiŽ (zie de procedure op de website van het FAVV).

call-centrum (voor de professionele pluimveehouders) in Brussel: 02
208 41 27, weekdagen van 8u30 tot 17u00, weekends en vrije dagen:
9u00 tot 16u30, meldpunt voor het publiek: 0800 13 550

 
Nationale versoepelingen en hervatting in- en uitvoer, procedure herbevolking ingezet op 27-05-2003

Volgend op het uitblijven van nieuwe vogelpesthaarden en de versoepelingen van de Europese maatregelen die vanaf dinsdag 27 mei de in- en uitvoer van pluimvee en broedeieren opnieuw toelaten wordt BelgiŽ opgedeeld in twee compartimenten : enerzijds de provincies Antwerpen en Limburg en anderzijds de rest van het grondgebied.

Het Ministerieel besluit van 26 mei 2003 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 26 maart houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (klassieke vogelpest) heeft tot gevolg dat heel wat maatregelen worden versoepeld tot een niveau dat gold kort vůůr het uitbreken van de ziekte in ons land.

 
Pluimveebedrijven zijn bijna geruimd op 11-05-2003

6 van de 8 pluimveebedrijven in ons land die bedreigd worden door vogelpest, zijn al geruimd. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap.
In Wallonie zijn de 4 bedrijven al geruimd. Maandag worden nog 2 pluimveebedrijven in Vlaanderen afgewerkt: 1 in Balen, en 1 in Ravels. Alle pluimvee moet er worden vernietigd nadat de bedrijven in contact kwamen met een Duits voederbedrijf. Op het bedrijf in Duitsland is vorige week een 1ste geval van vogelpest vastgesteld.
 
Laatste pluimveestapel opgeruimd op 06-05-2003

In de provincie Limburg is dinsdagavond de laatste pluimveestapel opgeruimd. De ruimingen moesten de uitbreiding van de vogelpest tegengaan. Alles samen zijn in Antwerpen en Limburg nu reeds meer dan
3 miljoen kippen en ander pluimvee gedood. Ondertussen is het nog altijd wachten op het ophalen van mest van besmette bedrijven door het Antwerpse verwerkingsbedrijf Indaver.
 
Maatregelen vogelpest versoepeld op 01-05-2003

De maatregelen tegen de vogelpest worden versoepeld. Dat heeft het Federaal Voedselagentschap bekend gemaakt. De versoepeling slaat op het vervoer van broedeieren vanuit een bedrijf in het toezichtgebied. De vrachtwagens mogen de bedrijven ook niet binnen.
8 burgemeesters uit het toezichtgebied in Limburg hadden al eerder om een versoepeling gevraagd.
 
Actueel overzichtstabel van besmette haarden in BelgiŽ
 
Warenhuizen weigeren kippen 29-04-2003

Grootwarenhuizen in
BelgiŽ weigeren kippen te verkopen die uit de vogelpestgebieden komen. De kippen kregen nochtans de goedkeuring van het Federaal Voedselagentschap, maar de warenhuizen vrezen dat de consumenten de kip niet zullen kopen.
De consumenten kunnen de kippen uit de bufferzones herkennen aan de ronde stempel, in plaats van een ovale. De kippen worden ook niet uitgevoerd. De vogelpestcrisis veroorzaakt voorlopig geen prijsstijgingen, maar dat kan snel veranderen.
 
FAVV zoekt dringend medewerkers 26-04-2003

Het Federaal Voedselagentschap is dringend op zoek naar minimaal 60 nieuwe medewerkers. Sinds het uitbreken van de vogelpest is er een groot tekort aan dierenartsen en technisch personeel. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het voedselagentschap.
Ondertussen dringt minister van Volksgezondheid Tavernier erop aan dat iedereen moet meewerken bij de bestrijding van de vogelpest. Bedrijven die tegenwerken kunnen hun vergoeding verliezen.
http://www.favv.be/indexNL.htm
 
Nieuwe grotere bufferzones in Limburg en Antwerpen 25-04-2003.

De overheid breidt de bufferzones voor vogelpest in de provincies Limburg en Antwerpen uit. In Limburg ligt nu het volledige gebied ten noorden van het Albertkanaal binnen de bufferzone.
In Antwerpen is er nu een bufferzone Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. In de bufferzones gelden strenge beperkingen op het transport van pluimvee.
 
Vanaf 01-01-2004 geen legbatterijeieren meer in Nederlandse supermarktschappen.

Nederlandse supermarkten hebben besloten dat met ingang van
01-01-2004 geen legbatterijeieren meer worden verkocht. Uitsluitend biologische of scharreleieren zullen worden verkocht vanaf 01-01-2004.

 
Weer 2 nieuwe haarden ontdekt 24-04-2003

In het Limburgse Bree is donderdag weer een 2de haard van vogelpest ontdekt. Dat blijkt uit de resultaten van een snelle test.
Woensdag was er al een ernstige verdenking gemeld. De 62.900 dieren van het besmette pluimveebedrijf werden gisteren al vernietigd.
Ook op een bedrijf in Meer, een deelgemeente van Hoogstraten is inmiddels vogelpest vastgesteld. Ook daar was een snelle test positief. Er zitten ongeveer 10.000 scharrelkippen in het bedrijf. Het is al de 2de haard van vogelpest in de provincie Antwerpen. In heel BelgiŽ zijn er nu al 7 haarden van vogelpest, 5 in Limburg en 2 in Antwerpen.
 
Nieuwe speciale maatregelen  23-04-2003

De federale regering laat m.i.v. 23-04 in Limburg 1 miljoen dieren in 57 bedrijven ruimen in een zone van 10 kilometer rond de vogelpesthaarden. Dat zei federaal minister van Volksgezondheid Jef Tavernier woensdag na een vergadering tussen de Europese Commissie en de federale regering.
Het gaat om een preventieve maatregel. Die moet vermijden dat de vogelpest zich nog verder verspreidt. Eerder woensdag is opnieuw een mogelijke haard van vogelpest ontdekt, deze keer in Westmalle in de provincie Antwerpen. Het gaat om de 1ste mogelijke vogelpesthaard buiten Limburg. De 1ste tests wijzen op vogelpest.
Ook in Bree, in de provincie Limburg, is woensdag inmiddels een 2de haard van vogelpest ontdekt.
 
Mogelijk nieuwe haard van vogelpest ? 22-04-2003

In de Limburgse gemeente Bree is mogelijk een nieuw geval van vogelpest uitgebroken. Dat blijkt dinsdag uit een 1ste test van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om een braadkippenbedrijf met zo'n 20.000 dieren. Maandag waren er veel kippen gestorven. Er zijn nu inmiddels 4 bedrijven in BelgiŽ waar vogelpest is uitgebroken.
 
Versoepeling maatregelen paasmaandag 21-04-2003

De maatregelen tegen vogelpest in ons land zijn maandagnamiddag versoepeld. Slachtrijpe kippen mogen onder bepaalde voorwaarden naar het slachthuis worden gebracht. Ook eieren en andere dieren mogen opnieuw worden vervoerd. Toch is de ziekte nog niet onder controle.

Vogelpest: geen invloed op vlees

De vogelpest heeft geen invloed op de kwaliteit van kippenvlees of eieren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Jef Tavernier gezegd na een evaluatievergadering over de ziekte. Volgens minister Tavernier gaat het om gezonde producten die afkomstig zijn van gezonde dieren. Alleen de mensen die in contact kwamen met besmette dieren kunnen problemen ondervinden. Wie betrokken was bij de ruimingacties van de bedrijven of wie als particulier z'n kippen heeft laten ruimen, krijgt medicatie toegediend.

 
Kippen worden massaal geruimd zondag 20-04-2003

In Kinrooi, in Limburg, zijn zondag de ruimingen van kippen die mogelijk besmet zijn met vogelpest volop aan de gang.
Zo'n 270.000 dieren in 10 pluimveebedrijven worden zondag en maandag afgemaakt. Ondertussen zijn ook bij particulieren de ruimingen begonnen.
Ook in Hamont-Achel worden 5 bedrijven geruimd omdat bij een bedrijf in Budel, net over de grens met Nederland, ook de ziekte is vastgesteld. Daar gaat het om zo'n 140.000 dieren.
De ruimers kregen een inenting en een antiviraal middel om hen te beschermen tegen mogelijke besmetting. Zaterdag overleed een Nederlandse dierenarts aan het vogelpestvirus.
 
Vogelpest nu officieel uitgebroken in BelgiŽ vrijdag 18-04-2003

De klassieke vogelpest is nu officieel uitgebroken in BelgiŽ. Dat blijkt vrijdag uit de resultaten van een doorslaggevende test van het federaal Voedselagentschap in een pluimveebedrijf in Meeuwen-Gruitrode.
Woensdag bleek al uit een 1ste test dat het virus na Nederland ook ons land had bereikt. Er komen volgens het federaal Voedselagentschap geen extra maatregelen. Het hele noorden van de provincie Limburg is sinds vrijdagmiddag bufferzone. Vrijdag zijn opnieuw een aantal bedrijven geruimd.
In Nederland is al in 224 pluimveebedrijven vogelpest vastgesteld. Nog 18 andere bedrijven zijn verdacht. Zo'n 16,5 miljoen stuks pluimvee zijn daar al opgeruimd.
 
Vogelpest uitgebroken in BelgiŽ? woensdag 16-04-2003

Sinds 8 uur woensdagmorgen worden de dieren van een pluimveebedrijf in het Limburgse Meeuwen-Gruitrode geruimd. Er is waarschijnlijk vogelpest uitgebroken op het bedrijf.
Dinsdag zijn op het bedrijf honderden kippen gestorven. De 1ste laboratoriumtests van woensdagmorgen zijn positief. Ook het pluimvee in bedrijven in een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf moet worden vernietigd. Het gaat om zo'n 200.000 dieren in meer dan 10 bedrijven.
Ook particulieren die pluimvee hebben in een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf, moeten hun dieren laten vernietigen.
 
Algemene info:

Vogelpest (Aviaire influenza) Vogelpest, aviaire influenza, wordt veroorzaakt door een Influenza A virus dat tot dezelfde groep behoort als de griepvirussen bij de mens. Het is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Ook parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels) zijn vatbaar voor klassieke vogelpest.

Het is bij deze dieren een snel verlopende ziekte die duidelijk zichtbaar is en leidt tot sterfte. Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk.
Influenzavirussen komen veel voor bij trekvogels, vooral onder wilde watervogels. Sommige typen kunnen bij pluimvee vogelpest veroorzaken.
Symptomen van klassieke vogelpest zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte.
Dit virus type H7N7 dat nu in Nederland heeft toegeslagen is voor het laatst in 1985 in AustraliŽ waargenomen, daarvoor in Duitsland en Groot-BrittanniŽ (1979).
In Europa, met name ItaliŽ, zijn meerdere vormen van klassieke vogelpest voorgekomen. Eind 1999 sloeg een epidemie van klassieke vogelpest toe in de noordelijke regioís van ItaliŽ (vooral in Lombardije, Veneto en Friuli).

Is vogelpest gevaarlijk voor mensen? Er zijn meer dan honderd mogelijke varianten van het vogelpestvirus.
De gevallen van vogelpest die wij in Europa kennen waren tot nu toe niet besmettelijk voor de mens.
Het virus van de vogelpest dat in Nederland is vastgesteld (type H7N7) is niet gevaarlijk voor mensen. Alleen van het H5- en H9-type is de besmettingsmogelijkheid voor de mens gebleken, in 7 gevallen met fatale afloop. Deze gevallen vonden alle in Hongkong plaats, 6 in 1997 en 1 in 2003. In1997 werden in Hongkong 1,5 miljoen kippen afgemaakt vanwege vogelgriep.

Op dit moment kan niet voorspeld worden welke aviaire influenzastammen in potentie infectieus zijn voor de mens.
Van het nu in Nederland circulerende virus is bekend dat het in zeldzame gevallen oogontsteking kan veroorzaken. In uitzonderlijke gevallen kan het griepvirus dat vogelpest veroorzaakt veranderen en bij de mens tot griepverschijnselen lijden. Alleen mensen met zeer intensief contact met veel besmette kippen lopen hierop een klein risico. Dit zijn dus de pluimveehouders maar vooral ruimers van besmet pluimvee.
Bij een ruimer van besmet pluimvee in Nederland is een oogontsteking vastgesteld die veroorzaakt is door het vogelpestvirus. Dit is al eerder in andere landen voorgekomen. Deze ontsteking is niet besmettelijk en kan dus niet van mens op mens overslaan.
Vogelpest is een griepvirus dat in zeer uitzonderlijke gevallen kan veranderen en ook besmettelijk worden voor de mens. Dit zou kunnen gebeuren als het in aanraking komt met iemand die tegelijkertijd een menselijke griep heeft. Er bestaat dan een kleine kans dat de virussen zich mengen. Zo kan een nieuwe menselijke virusvariant ontstaan die mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Om deze onwaarschijnlijke situatie te voorkomen, moet iedereen die direct bij de ruiming van pluimvee betrokken is ingeŽnt zijn tegen de griep.
Ook mensen met hoge koorts en luchtwegklachten moeten contact met van vogelpest verdachte en besmette bedrijven vermijden.
Pluimveehouders (en de familie die op het bedrijf woont) lopen zelf alleen bij zeer intensief contact met veel pluimvee een kleine kans op besmetting. Zij moeten zoveel mogelijk voorkomen dat zij besmet materiaal via zieke kippen, stof of mest binnenkrijgen. Als zij koorts hebben en luchtwegklachten moeten zij wegblijven bij de bedrijven die besmet zijn of van besmetting verdacht worden. Wanneer dit niet kan moet tenminste het contact vermeden worden met dieren die besmet zijn of van besmetting verdacht worden.

 

 
hoe deze vogelpest crisis begon?
 
N.a.v. een hoog sterftepercentage (80%) onder kippen stelt de Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) op 28 februari 2003 klassieke vogelpest vast op zes legpluimveebedrijven in Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude (Gelderland): een gebied met een zeer dichte kippenbevolking (Nederland telt 100 miljoen productiekippen). Een vervoersverbod binnen de schutskring wordt ingesteld en vanaf 5 maart wordt met het ruimen van de bedrijven begonnen. Op 10 maart zijn in de regio Barneveld al een miljoen kippen afgemaakt: vergast en geŽlektrocuteerd (met buitenlandse hulp, omdat de Nederlandse dodingcapaciteit te beperkt was). Uiteraard geldt er een exportverbod..
Onderzocht wordt of naast deze hoogpathogene variant (sterk ziekteverwekkend) van de klassieke vogelpest ook in de rest van Nederland een laagpathogene variant circuleert: 1.300 bedrijven worden hierbij gecontroleerd. De regering maakt 10 miljoen euro vrij om de inhoud van de getroffen bedrijven op te kopen en roept een noodfonds in het leven met om te beginnen 5 miljoen euro.
Tegen 12 maart is het aantal besmette bedrijven gestegen tot 28 en zijn 27 bedrijven verdacht. De schutzone van 10 km in de Gelderse Vallei is op 11 maart vergroot als ook bedrijven daarbuiten (bij Bennekom, Nijkerk en Voorthuizen) verdacht worden. Ook rond een verdacht bedrijf bij Breskens (Zeeuws-Vlaanderen) wordt op 11 maart een 10 km-gebied ingesteld en worden alle 850 kuikens van het bedrijf geruimd. De schutskring loopt tot in BelgiŽ. Op 14 maart worden 7 nieuwe haarden vastgesteld in de Gelderse Vallei. Op 17 maart is in totaal al in 52 Nederlandse pluimveebedrijven (allemaal in de Gelderse Vallei) vogelpest vastgesteld, terwijl 33 andere verdacht zijn (ook allemaal daar, behalve eentje in Laren en bij Geskens). Op ongeveer 150 bedrijven zijn dan al bijna 2,5 miljoen stuks pluimvee geruimd. Tegen begin april is het aantal besmette bedrijven (allemaal in de Gelderse Vallei) gestegen tot 172. Nog eens 30 bedrijven zijn verdacht. Op dat moment zijn al ruim 6,6 miljoen dieren geruimd. Midden april is in Nederland al op 224 pluimveebedrijven vogelpest vastgesteld en zijn nog eens 18 bedrijven verdacht. Er zijn dan ongeveer 16,5 miljoen stuks pluimvee opgeruimd. Ook tienduizenden siervogels worden verder geruimd. De Bond van Park- en Sierwatervogels Aviornis wou dat aanvechten voor de rechter, omdat wilde siervogels, zoals struisvogels en pelikanen, genetisch teveel van de kippen verschillen zodat zij het virus niet kunnen oplopen.

In BelgiŽ: als op 11 maart ook een bedrijf nabij het Kempense Poppel (gemeente Ravels) verdacht wordt (als 2.000 dieren op een bedrijf van 12.000 gestorven zijn), wordt ook daar rondom een bufferzone afgebakend. Het Federaal Voedselagentschap legt een volledig transportverbod op voor pluimvee en andere vogels, voor eieren en mest; alle pluimvee moet opgesloten blijven in de stallen, alsook honden en katten op de betrokken pluimveebedrijven. De eerste testen zijn negatief, maar toch zijn preventief alvast alle 12.000 geruimd. Later blijkt het niet nodig te zijn geweest: de 2.000 kippen waren gestorven door een fout in de luchtinstallatie. Het Belgische verbod op duivenvluchten wordt dan ook opgeheven.
Het lijkt er dus aanvankelijk op dat de ziekte niet uit de Gelderse Vallei is overgeslagen naar andere delen van Nederland of het buitenland. Op 4 april wordt vogelpest vastgesteld op een kalkoenbedrijf in Weert, vlakbij de Limburgse grens. Alle vervoer van pluimvee, eieren en mest is meteen in Noord-Limburg (de gemeenten Maasmechelen, Zutendaal, Genk, Houthalen-Helchteren, As, Opglabbeek, Hechtel-Eksel, Overpelt, Lommel, Neerpelt, Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Peer) verboden. Ook in Noord-Brabant wordt een verdacht leghennenbedrijf bij Teeffelen in de gaten gehouden. Daar rondom wordt ook een bufferzone ingesteld.
In het Nederlands-Limburgse Kelpen wordt op 11 april vogelpest bevestigd: de Limburgse gemeente Kinrooi valt zo binnen de bufferzone van 10 kilometer, zodat er een vervoerverbod van alle dieren en dierlijke producten wordt ingesteld. Ook op 13 april wordt in het Nederlands-Limburgse Hunsel, op 3 kilometer van Kinrooi, een nieuwe haard ontdekt: meteen is gestart met de ontruiming van een bedrijf met 107.000 kippen.
En dan gebeurt op 16 april het onvermijdelijke: op een bedrijf in Meeuwen-Gruitrode met 10.500 stuks legkippen wordt mogelijk vogelpest vastgesteld. Alle pluimveebedrijven in een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf (8 bedrijven met 250.000 hoenderen) worden geruimd. Ook het pluimvee van particulieren in een straal van 1 kilometer (540 stuks in totaal) wordt vernietigd. Daar rondom komt een toezichtgebied (een straal van 10 km) waarin de toegang tot elk pluimveebedrijf wordt verboden. En daar rondom komt een bufferzone, waarin bij verdenking van vogelpest preventieve maatregelen en bijzonder toezicht van kracht zijn. Het Federaal Voedselagentschap stelt onmiddellijk een nationaal vervoersverbod van pluimvee en broedeieren in. Europa legt een exportverbod op voor broedeieren en levend pluimvee.
 
 

Deze pagina is rechtstreeks bereikbaar via de
volgende domeinnamen/adressen:

 

www.vogelpest.be

www.kippenpest.be

www.pest.be

www.griepvirus.be --> zie ook www.sarsvirus.be

 

 

http://www.favv.be/indexNL.htm voor alle overige info mbt vogelpest
 

Nummer van het nationaal call center (8h30-17h00)
voor de professionele sector: 02/208.41.27
Nummer van het lokaal call center HASSELT
(8h30-17h00) voor de professionele sector 011/26.39.27
Nummer van het call center voor consumenten: 0800/13.550


© 1993-2019 Moeder de Gans - Leest u a.u.b. onze Disclaimer, on line veiligheid en Privacy beleid -