Disclaimer

Voor URL: moederdegans.be, moederdegans.com, moederdegans.nl en moederdegans.info

De informatie op deze site wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van herberg "Moeder de Gans" op het World Wide Web (WWW).

Ingebouwde hypertext links naar www-pagina's van derden worden niet door herberg "Moeder de Gans" onderhouden. Herberg "Moeder de Gans" accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina's.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van Alta Vista of andere zoekinstrumenten, is herberg "Moeder de Gans" niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist, dat schadelijk kan zijn, en erkent dat herberg "Moeder de Gans" geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Herberg "Moeder de Gans" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden.

Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

Voor zover wettelijk vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Auteursrecht
© Moeder de Gans, 1993

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht.

KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.

Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Moeder de Gans) zijn beschermde handelsmerken. (ģ Moeder de Gans)

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Moeder de Gans site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

© 2009 herberg "Moeder de Gans"

 

                                                                  Klik hier om deze browser te sluiten en terug te gaan naar de vorige browser met de pagina van waaruit u hier terecht bent gekomen.

© 1993-2017 Moeder de Gans  -- Leest u a.u.b. onze Disclaimer, on line veiligheid en Privacy beleid --