Welkom op de website Parel
 

Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels, zoetwatermossels en soms ook in slakken.
Ze onstaan als afweer tegen binnengedrongen vreemde lichaampjes tussen de schelp en de mantel.
De buitenhuid van de mantel, die gewoonlijk parelmoer vormt aan de binnenzijde van de schelp, omsluit ook eventueel binnengedrongen vreemde voorwerpen...
Uit deze inkapseling ontstaat de parel.

Parels leven op als ze te veel op de huid worden gedragen.
Helaas zijn er ook stoffen die de typische, zachte parelglans verminderen.
Zuren zijn hier ook een voorbeeld van, maar ook transpiratie, cosmetica, haarlak en parfum.
Reinig parels van tijd tot tijd met een vochtige doek (water, nooit een chemisch wasmiddel) en dan glanzen ze weer als vanouds.

Algemene informatie over parels
We kunnen drie soorten parels onderscheiden : echte parels , kweekparels en imitatieparels.
Het verschil is lang niet altijd met het blote oog te zien.
Over het algemeen kan gezegd worden, dat echte parels alleen in extreem dure snoeren een combinatie van de volgende eigenschappen zullen hebben:
- een forse diameter van 8 mm of meer,
- een regelmatige ronde vorm zonder oneffenheden
- een gelijkmatige effen kleur van parel tot parel

Bij kweek- en imitatieparels komt een combinatie van deze eigenschappen veelvuldig voor, omdat de mens technisch in staat is perfect gevormde ronde bolletjes te produceren.
Echte parels ontstaan in een weekdier, zoals een mossel, een oester of een slak, zonder dat mensen materiaal in dit weekdier hebben aangebracht.
Meestal ontstaat de parel als afweerreactie op een binnengedrongen wormpje, een zandkorrel of zelfs een klein visje.
Sommige weekdieren maken als reactie kalkparels. Deze zijn dof en hebben geen waarde als sieraad.
Andere weekdieren maken een parel van parelmoer. Parels van parelmoer kunnen heel verschillende kleuren hebben: wit, wit met een zilverachtige glans, zeer licht geel of licht rose, grijs, bijna zwart enz.
Witte of lichtgele parels komen het meest voor en zijn het minst duur.

De invloed van de mens blijft beperkt tot het beschermen van de leefomgeving van deze pareldieren en het verplaatsen twee maal per jaar naar water met de beste temperatuur.
Pareldieren komen zowel in zoet als in zout water voor.
De zoetwatermossel is groter en kan wel enkele tientallen pareltjes van 4-8 mm bevatten.
Deze bevinden zich meestal tegen de schelpwand en zijn meestal niet rond maar aan één zijde enigermate afgeplat.
De zoutwaterpareldieren bevatten vaak minder parels; de soms aanwezige vrijliggende parels zijn mooier rond.
Zoetwaterparels zijn in ruime mate verkrijgbaar en goedkoper dan zoutwaterparels.

Mikimoto

Kweekparels ontstaan in een weekdier nadat mensen een kern van geschikt materiaal in het weekdier hebben ingebracht. Afhankelijk van de grootte van het dier kan de kern kleiner of groter zijn.
Deze werkwijze is voor het eerst ontwikkeld in Japan door Mr. Mikimoto.
Na het inbrengen van de kern laat men het pareldier één jaar parelmoer afzetten op de ingeplante "kraal", waarbij er een dun laagje parel wordt gevormd van ongeveer 0,8 mm. Dit is de meest gangbare cultivé- of kweekparel, naar de uitvinder ook wel Mikimoto-parel genoemd.
Soms krijgen de parels zelfs nog minder tijd om te groeien, dit ten koste van de kwaliteit. Bij deze parels is het door het dunne laagje parelmoer eenvoudiger om een perfect ronde parel te krijgen met een egale kleur.
Het nadeel is dat de parel makkelijk beschadigd wordt, waarbij soms het hele vliesje parelmoer loskomt.

Er bestaan overigens ook kweekparels waarbij het weekdier meer tijd gegund is om parelmoer af te zetten dan bij de hogergenoemde Japanse kweekparels.
Dit betekent een steviger laag parelmoer en minder kans op beschadiging, maar vaak ook het iets minder mooi rond en egaal zijn van het oppervlak.
Door de lagere loonkosten in China en Zuid-Oost Azië kan men daar tegen concurrerende prijzen betere kwaliteit kweekparels maar ook echte parels produceren.
Imitatie- ofwel namaakparels zijn gemaakt van een mengsel van visschubben en lijm of zelfs helemaal van kunststof.
In eerste instantie werden deze imitatieparels geproduceerd op het eiland Mallorca.
Tegenwoordig hebben ook andere landen de productie ter hand genomen(Scandinavië) en is gebleken dat de schubben van meerdere vissoorten hiervoor geschikt zijn.
Ook parels, gemaakt door het fijnmalen van parelmoer (bv. uit de abalone-schelp)en vervolgens weer samengevoegd tot bolletjes, kan men imitatieparels noemen.
Ook hierbij gaat het om een product van mindere waarde.


Het woord parel kan komen van het Latijnse woord 'perna' (mossel) gecombineerd met het Latijnse woord 'spherula' (bol). Er zijn zoutwaterparels en zoetwaterparels.

De prachtige zo kenmerkende glans van de parel is een interferentieverschijnsel dat  veroorzaakt wordt door de dunne laagjes calcium waaruit de parel is opgebouwd. De  naam van deze glans is 'luster', de waarde van de parel is mede afhankelijk van een goede luster. Een parel wordt gevormd in een poging van bepaalde schaaldieren om een irritant voorwerp, zoals een stukje schelp, een parasiet of een zandkorreltje dat in de schelp is  terechtgekomen kwijt te raken. Door het voorwerp te omhullen met een afscheiding van parelmoer vormt het dier de prachtige parel. Hierdoor ontstaan de concentrische  lagen die vrijwel uitsluitend bestaan uit over elkaar liggende plaatjes aragoniet en een  hoornachtige stof, conchine. Het resultaat is een losse of vrije parel. Maar ze kunnen zich ook aan de binnenkant van de schelp vastzetten en worden  dan 'blisterparels' genoemd. Een blisterparel is meestal onregelmatig van vorm, omdat  hij van de schelp gezaagd moet worden. Daarna wordt hij bijgepolijst om de zaagsnede te verhullen. De vorm van parels kan sterk variëren, de meeste zijn rond, maar er  zijn peervormige die min of meer afgeplat zijn en de naam 'bouton' dragen. Er zijn onregelmatig ronde die men 'off round' noemt en er zijn geheel onregelmatige die de  naam 'barok' dragen. Parels kunnen in verschillende kleuren voorkomen en gaan van melkachtig wit via  zilvergrijs naar crème, goudkleurig, groenig, blauw en zwart. De kleur is sterk afhankelijk van de temperatuur en de samenstelling van het zeewater. Parels zijn uitzonderlijk hard en toch heel gevoelig voor veranderingen van de omgeving. Door de organische stof 'conchine' zijn ze onderhevig aan uitdroging wat kan leiden tot 'verouderen' van de parel waarbij de levensduur ingekort wordt. Er zijn parels die honderd tot zelfs tweehonderd jaar oud zijn en er nog heel goed uitzien.  Het gewicht van een kleine parel wordt uitgedrukt in karaat ( 1 karaat is 200 milligram), terwijl men bij grote parels met 'greinen' rekent; een grein is een vierde deel van  een karaat. De grootste parel ter wereld weegt 2420 grien, het is een barokke parel die  de naam 'parel van Azië' draagt. De grootste geheel ronde parel weegt 111 grein en heet 'La Perle Reine'.

Door de grote hoeveelheden calcium die in de parel aanwezig zijn, is hij het ideale middel om tandbederf en ontkalking tegen te gaan. Hij kan de genezing van allerlei botbreuken bevorderen. Het eis goed een parel te dragen tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Ook is hij heel effectief bij bepaalde vormen van reuma. Hij  werkt goed bij problemen met de luchtwegen en astma-aanvallen. Hij verbetert de  longfunctie en vergemakkelijkt de ademhaling.

De parel toont ons hoe we kunnen loskomen van vastgeroeste denk- en gevoelspatronen. Hij stimuleert de innerlijke groei en het besef van onze unieke mogelijkheden. De parel is in staat sterke emotie op te slorpten, zodat iemand verlost kan worden van een groot verdriet. Door deze eigenschap zal de parel zichzelf opofferen en eraan ten onder gaan, wat te merken is als parels hun glans verliezen.

De parel is het symbool van inwijding en van het proces waar door opoffering een hogere geestelijke liefde bereikt wordt. Hij brengt de boodschap van transformatie in al le eenvoud en zuiverheid.

Cultivéparel of kweekparel De stijgende vraag naar parels heeft ertoe geleid dat men door een kleine ingreep in  het natuurlijke proces de aanmaak van parels kan verhogen. Zulke kweekparels of cultivéparels zijn geen namaak maar blijven een natuurproduct. Tegenwoordig vormen de  kweekparels 90% van de hele parelomzet. Mooie ronde parels werden voor het eerst in  1761 gekweekt door de Zweedse natuurvorser Carl von Linne. In 1893 slaagde de Japanner K. Mikimoto erin halfkogelvormige parels te verkrijgen. Er wordt een gedraaid parelmoerbolletje in de schelp gebracht waardoor de oester aangezet wordt om epitheelweefsel te vormen waaromheen laagjes parelmoer worden afgescheiden om zo de nieuwe parel te laten ontstaan. Dit is een precies werkje, dat vooral door vrouwen gedaan wordt: per dag kunnen zo'n 300 tot 1000 oesters behandeld worden. De geprepareerde dieren worden in zee-inhammen uitgezet zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgehaald wanneer de groeitijd van drie tot vier jaar voorbij is. De parels worden uit de schelpen gehaald, gewassen, gedroogd en gesorteerd naar kleur, grootte en kwaliteit. De parels die men op die manier verkrijgt, worden op de markt gebracht onder de benaming 'Mikimotoparels'.

Zoetwaterparel De perfecte zoetwaterparels worden beschreven als 'maneschijn door zilveren wolken'. Ze hebben een grote waarde vanwege hun zilverwitte kleur met soms een roze glans. Zelden zijn zoetwaterparels helemaal rond. Ze krijgen de naam zoetwater- of rivier- parel in tegenstelling tot de zoutwater- of oriëntparel. In China viste men reeds 5000 jaar geleden rivierparels. Caesar haalde kostbare ri- vierparels uit Engelland. Het vissen van rivierparels was vaak een privilege van konin- gen en er konden boetes en hoge straffen voor uitgeschreven worden. De schelpdieren kunnen soms wel tot 150 jaar leven, mits er voldoende zuurstof aanwezig en het water totaal zuiver is. Vervuiling heeft de parelopbrengst overal sterk of zelfs volledig geëli mineerd. De weekdieren worden van de bodem gehaald met een gevorkte stok of een  speciaal mes. De Noord-Europese varieer wordt tot 10 a 12 cm groot en is bijna altijd ovaal. De  Mississipiparels hebben een barokke vorm. Pruimkleurige en bruine parels komen in  Pakistan voor. Zoetwaterperels worden geregeld in sieraden verwerkt. Internationaal gezien hebben de zoetwaterparels geen grote afzetmarkt. Er zijn en- kele befaamde zoetwaterparels zoals de 'W.H. Mooreparel' met een gewicht van 122,5 grein. De 'Eugenie' is een ronde grote zwakroze parel met een gewicht van 93 grein. Een buitengewone schitterende parel uit Schotland kreeg de naam 'Wee Willie' en heeft een gewicht van 44,5 grein

Biwa parel Sinds ruim 50 jaar bestaat er een zoetwaterparelkwekerij in het Biwameer ten noorden van Kyoto. Er wordt gebruik gemaakt van de diensten van een zoetwatermossel die be- werkt wordt zodat er parels kunnen ontstaan. Na een tot twee jaar zijn de parels 6 tot 8 mm groot en bijna nooit rond. De natuurlijke kleuren zijn witroze, oranje, goudgeel, bruin of blauw dat vaak gebleekt worden. De kweek gebeurt op dezelfde manier als bij  de kweekparels en de opbrengst bedraagt circa 60% van de inplantingen. De onregel- matige parels worden verwerkt in halskettingen en meestal in de vorm van een baya- dere opgemaakt. De prijs ligt beduidend lager dan die van echte zeeparels en kweek- parels. Door het feit dat ook deze parels in het water gegroeid zijn, hebben ze dezelfde  eigenschappen als de andere parels.

Mallorca parel Deze parel is een imitatie die ook vissenschubbenparel wordt genoemd. De parel be- staat uit glas of email overtrokken met een essence gemaakt van schubben van be- paalde soorten vis, zoals de haring.

Japanse parel Deze parel bestaat uit een dunne parelmoerschil en verder uit technisch aangebrachte  componenten. Men hecht een plastic kern op de binnenkant van de schelp waarna de  mossel dit vreemde voorwerp met een dun laagje parelmoer omhult. Na de oogst wordt het plastic bolletje vervangen door een kern van parelmoer. De winning van de  parelmoerschil gebeurt in Australië, de mechanische afwerking geschiedt in Japan,  vandaar de naam Japanparel.

Parels verdragen geen plotselinge temperatuurwisselingen. Nadat ze gedragen zijn  mag men ze nooit op een koude ondergrond leggen, maar altijd op een stuk stof zo- dat ze langzaam aan de veranderende temperatuur kunnen wennen. Ze zijn uiterst ge- voelig voor schoonheidsproducten en parfum. Een parelketting kan het beste worden bewaard op een plaats waar de vochtigheids- graad hoog is;men kan bijvoorbeeld een bakje water zetten op de plaats waar de parels bewaard worden. Parels kunnen gereinigd worden in lauw water met een zachte bor- stel en een licht sopje. Na het schoonmaken moet men ze goed spoelen om alle zeep- resten te verwijderen. Het is belangrijk het parelsnoer geregeld te laten herrijzen, zodat er geen beschadi- gingen of slijtplekken op de draad ontstaan. Het is ook aan te raden tussen elke parel een knoop te maken zodat bij eventuele breuk er geen parels verloren kunnen gaan. Parels kunnen om al deze redenen beter niet op de huid worden gedragen.

Zie ook mijn kunstpagina's

Voor meer info mail mij op sara@smerdon.info